Українська мова

8. установити відповідність між синонімічними прийменниками (один варіант
буде зайвим):
а) біля; 1.
б) протягом; 2. слідом за
в) поряд; 3. близько
г) навздогін. 4. між
5. поруч

9. установити відповідність між частками та їхніми за значенням (один
варіант буде зайвим):
а) так, еге, авжеж; 1. словотворчі
б) чи, хіба, невже; 2. питальні
в) будь, небудь, аби; 3. стверджувальні
г) ну, давай, но. 4. спонукальні
5. вказівні

іv рівень (3 )

10. дібрати до дієприкметника вишитий залежні слова, утворивши дієприкмет-
никовий зворот. скласти два речення так, щоб в одному зворот виділявся комами,
а в іншому – ні.

11. за поданим початком скласти два речення так, щоб сполучник щоб з’єднував:
а) однорідні члени речення;
б) частини складного речення.
учасникам презентації були представлені книжкові новинки і… .

12. утворити і записати вигуки від дієслів жужати, сміятися, гавкати,
кашляти.

Ответ
Всего ответов: 1

Похожие вопросы

Предмет
Українська мова, 13.03.2019 20:15, Лораншу
Скласти три речення про весну. підкреслити головні слова ( підмет, присудок).
Ответов: 1
Предмет
Українська мова, 16.03.2019 17:46, ZHANSAYA20061
100 ів! безсполучникове складне речення! будь ласка ♥️​
Ответов: 2
Предмет
Українська мова, 17.03.2019 17:40, Юшут
Складіть діалог на тему "як комп ютер є нам у і".
Ответов: 1
Предмет
Українська мова, 18.03.2019 18:16, Домiнiка
Складіть про своє улюблене дерево речення,ускладнене відокремленим означенням
Ответов: 1
Предмет
Українська мова, 20.03.2019 22:53, Владислава3188125
Який розряд за значенням прислівників: униз і досхочу. іть будь ласка
Ответов: 1
Предмет
Українська мова, 24.03.2019 16:50, danifoxyforevep08iko
194. словосполучення запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою и; 2) зі встановленою буквою і. 1. блискуч..х успіхів, в’юнк..ми стежками, (в) одинок..м вікні, блукаюч.. вогники, сяюч.. лампи, (за) одинок..м деревом, виконуюч..й обов’язки, (в) одинадцят..й кімнаті, інш..м разом, відцвітаюч.. каштани, (з) наступаюч..м військом, сяк..-так.. пожитки, знай наш..х, завмираюч..ми звуками, ближн..м путівцем, про всяк..й випадок, до ваш..х послуг, (о) сьом..й годині, знайом..й дівчині, (на) сороков..м кілометрі, (за) одинадцят..м ударом, оживаюч..й степ, всеперемагаюч..й весні, перш..м чином, знемагаюч..й боєць, старіюч.. дерева, так..й собі, пішли наш.. вгору. ключ. у кожному першому слові (слів, що в дужках, не враховуйте) підкресліть другу від початку букву. з цих букв прочитаєте вислів а. вольтера.
Ответов: 3
Предмет
Українська мова, 28.03.2019 06:20, kissmylive
Скласти речення три речення із словами об"їхати, приєднати, під"їхати
Ответов: 1
Предмет
Українська мова, 31.03.2019 21:00, caca2386p00xcz
Зробити транскрипцію речення.це сяйво здається нев'янучим,воно лежить у вінцях обрію і,віддзеркалюючись угору.освітлює безхмарні небеса.
Ответов: 1
Вопросов на сайте: 10003229