Определите массу железа в 330 г fe3o4

Решено
Узнать ответы
Химия 09.11.2021 19:54
224
243

Лучшие Ответы

 • mchermakov17
  mchermakov17
  06.06.2020
  4,6(76 оценок)

  (21:29)=m(Fe):330;m(Fe)=238.97гр

 • Открыть все ответы
 • 4,5(81 оценок)

  Если не углублятся в подробности(а судя по тому что для водяного пара не указаны условия то и не нужно) то всё кроме бензина вещества, бензин - смесь углеводородов.
  NaCl и Н2О это химические соединения, то есть вещества, а не смеси. Медная проволока, даже не в идеальном случае, практически чистая медь. Гвоздь, даже если учесть, что обычно делается конечно не из чистого железа, в полном смысле смесью не является, сплав это не смесь, но если не учитывать добавки (а их и в любой стали немного) то это железо, опять же простое вещество.

 • veronikashows
  veronikashows
  30.08.2020
  4,6(29 оценок)

  Актуальність теми. За даними останнього звіту Світового банку,

  опублікованого у серпні 2019 року, ключовим фактором економічного розвитку

  більшості країн світу є чиста вода. Україна має обмежені запаси прісної води і

  майже втратила чисті поверхневі води, які б відповідали вимогам стандартів на

  джерела питного водопостачання. Особливого загострення проблема якісної

  питної води набула у сільській місцевості внаслідок недостатнього доступу до

  централізованих джерел водопостачання, хімічного та бактеріального

  забруднення, неналежного технічного стану розподільчої системи, засобів

  транспортування води та систем децентралізованого постачання.

  У 2018 року Державне агентство водних ресурсів України оприлюднило

  інформацію щодо якості води у поверхневих водоймах. Однак, дані стосовно

  якості води у сільських селітебних територіях Могилів-Подільського району

  були відсутні. Таким чином, комплексна оцінка якості води селітебних територій

  вказаного району є актуальною проблемою сучасної екології, що й зумовило

  вибір теми даної роботи.

  Об’єкт, предмет та мета роботи.

  Об’єктом дослідження була вибрана екосистема території Могилів-

  Подільського району Вінницької області, яка включає джерела води, багаторічні

  насадження плодових дерев та нефункціонуючу тваринницьку ферму.

  Предмет дослідження – гідрохімічні показники якості води та оцінка якості

  вказаних джерел методами біотестування.

  Основна мета робота – дати екологічну оцінку джерел різного

  водопостачання та порівняти якість досліджуваних вод. Для досягнення

  поставленої мети необхідно було виконати такі завдання:

   провести гідрохімічний аналіз природних вод;

   порівняти концентрації хімічних речовин у воді з відповідними діючими

  державними стандартами та нормативами;

   розрахувати індекс забруднення вод;

  Объяснение:

Будущее для жизни уже сейчас

Мгновенная помощь

Из любой точки мира на любом языке

Поможет стать лучше

Решит любую задачу, ответит на вопрос

Используй как тебе удобно

В твоем телефоне, ноутбуке, планшете

Делай больше за тоже время

Знания AI сделает твою учебу и работу более результативней

Что ты хочешь понять?.

Задай вопрос Знания AI