Химия
Химия, 02.12.2019 12:39, menoralle

іваріант
1. які речовини називають кристалогідратами? наведіть приклади,
вкажіть галузі їх застосування. (2 )
2. розмістити оксиди у порядку зростання кислотних властивостей
): sio2, co, ci, o, so3
3. для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, напишіть
молекулярне, повне йонне та йонне рівняння (3 ):
agno, + aici: -
kno3 + naci —
na2co3 + h2so4 →
cu(oh) + hci - -
4. розставити коефіцієнти методом електронного , визначити
окисник і відновник, вказати процеси окиснення та відновлення
(3 ):
hi + hso, - і, + hs + h2o
5. розрахункова .скількиграмів 15 %-вої хлоридної кислоти
необхідно для розчинення 16г ферум(ііі) оксиду? (3 )
іі варіант
1. які речовини називають електролітамиі які - неелектролітами?
наведіть приклади. (2 )
2. розмістити оксиди у порядку зростання основних властивостей (1 ):
а1,03, na,0, қ,0, mgo.
3. для реакцій, що відбуваються в розчині до кінця, напишіть
молекулярне, повне йонне та йонне рівняння (3 ):
al(no3)3 + koh -
k2so4 + hno, -
ba(oh), + hci -
naso4 + h, ро, -​

Ответ
Всего ответов: 3

Похожие вопросы

Предмет
Химия, 03.03.2019 00:46, vovakara3434
Складіть рівняння реакції сульфур 6 оксид и калій гідроксид. запишіть загальну суму коефіцієнтів у складному рівнянні​
Ответов: 2
Предмет
Химия, 03.03.2019 00:49, Chillin
Сладіть рівняння реакції між манган 2 нітратом і наьрій гідроксидом. запишіть коефіцієнт перед формулою солі- продукту реакції у складному рівнянні​
Ответов: 2
Предмет
Химия, 07.03.2019 09:44, romanenkov99
Хелп . , 8 класс разделения смесей, таблица. фото ниже:
Ответов: 1
Предмет
Химия, 07.03.2019 14:52, Ksenyukn
Вычислите массу оксида фосфора (v), который следует растворить в воде массой 135 г, чтобы получить раствор с массовой долей фосфорной кислоты 15%.
Ответов: 1
Предмет
Химия, 08.03.2019 17:33, Tashernaut
Для процесса c2h5oh(ж)=c2h2(г) + h2o(ж) рассчитайте дельта h0 298, тепловой реакции при т= 565к и постоянном объёме
Ответов: 2
Предмет
Химия, 10.03.2019 15:04, akmallobanov
Вберёзовом соке содержится 1,2% сахарозы. сколько сахара можно было бы получить из 100 л сока, если бы практический выход составлял 70% от теоретически возможного? можно полное решение,
Ответов: 2
Предмет
Химия, 11.03.2019 09:26, suorevc
Нужно записать уравнение в полном ионном и сокращённо ионном ур. nacuo2+br2+naoh=na2cu04+bacl2+h2o
Ответов: 1
Предмет
Химия, 11.03.2019 20:47, Natashakr10
Какая кислота получится при этом и какова ее массовая доля, если первый газ получился действием соляной кислоты на 42.9 г цинка, второй газ разложением 51 г нитрата натрия, третий газ действием избытка соляной кислоты на 5.22 г диоксида марганца.
Ответов: 1
Вопросов на сайте: 10003229