Химия
Химия, 28.11.2019 18:18, evasyperandreev

241. к смеси этана и этилена объемом 4 л
прибавили 2 л водорода и пропустили над
платиновым катализатором при нагревании.
после реакции объем водорода уменьшился до
1,2 л. определите объемную долю (%) этана в
исходной газовой смеси.

Ответ
Всего ответов: 2

Похожие вопросы

Предмет
Химия, 12.03.2019 12:55, ари53
Заранее 1. визначити послідовність елементів за збільшенним числа валентних електронів у їх атомів: s; si; p; cl.2. визначити послідовність їхньої електронегативності: c; n; o; b.3. вказати число електронів атома si, що берут участь в утворенні зв'язку з оксигеном в молекулі вищого оксиду цього елемента.4. скласти рівняння реакції між cl2 і h2 та вказати суму коефіцієнців у рівнянні і визначити число кількість спільних електронних пар.5. визначити тип хімічного зв'язку: cacl2; br2; h2o; n2o; h2; n2. ​
Ответов: 1
Предмет
Химия, 14.03.2019 12:08, yakirill0109200
Действие на раствор 2.2г хлорида х в воде избытка нитрата серебра дает 3.93 г осадка. действие на раствор 2.2. г нитрата серебра избытка хлорида х дает 1.4 г осадка. сколько хлорида серебра образуется теоретически , если слить растворы содержащие по 2.2 г нитрата серебра и хлорида х?
Ответов: 3
Предмет
Химия, 16.03.2019 21:48, JSmail
Знайти лінійну швидкість вигоряння октану (с8н18), масова швидкість вигоряння якого складає 0,079 кг/м2с, а питома густина – 702,5 кг/м3.
Ответов: 2
Предмет
Химия, 17.03.2019 18:49, Дмытро08
M(воды)=150 см/3 m(nace)=3,5г m(kce)=2,5г m(nano/3)=2,9г m(глюкози)=10г обчисліть масові частки кожного компонента.
Ответов: 2
Предмет
Химия, 18.03.2019 07:11, Arina4dyuzhova
Сделайте кто что может заранее ​
Ответов: 2
Предмет
Химия, 18.03.2019 14:52, слава499
Решить ионно-электронным методом, полностью расписать, а не коэффициенты расставить. c2h4 + kmno4 + h2so4 = ?
Ответов: 3
Предмет
Химия, 19.03.2019 14:09, arianadorofeva
Виведіть молекулярну формулу речовини якщо при згоранні її масою 6г утворився вуглекислий газ масою 8,8г та вода масою 3,6r . відносна густина пари цієї речовини за киснем дорівнює 1,875 .
Ответов: 1
Предмет
Химия, 19.03.2019 13:51, Самира271106
Визначити масу гексану , який утвортвся після взаємодіх 5 грам геесену з воднем , а вихід продукту становить 60%​
Ответов: 2
Вопросов на сайте: 10003229