История
История, 25.11.2019 21:26, Санёк1616

9) складіть речення, використавши поняття і терміни: «інтелігенція», «прол
«буржуазія», «урбанізація», «робітничий рух», «соціал-демократи».
3. дайте відповіді на запитання: ) 1 по визначало розвиток сільського господа
в дростиській україні в другій половині 19 ст. 2. що засвідчило завершення
промислового перевороту на землях підросійської україни? ) 3. чим були зумов
лені зміни в соціальному складі населення україни? у чому вони виявлялися
») 4. чим була спричинена поява робітничого руху? яка роль у ньому належал
соціал-демократичним організаціям?
4. доповніть твердження.
1. на кінець 19 ст, найбільшими містами за кількістю населення 2. тер
торіями, які стали осередками цукробурякового виробництва в пореформеній пі
російській україні, »3. основним районом товарного зернового господа
ства в підросійській україні ) 4. найбільша кількість найманих робітни
у сільському господарстві пореформеної підросійської україни була зосередже
) 5. перша залізниця у 1865 р.
5. до положень, що характеризують стан сільського господарства в україні у др.
половині 19 ст., доберіть конкретні факти за матеріалом підручника.
спеціалізація районів україни на в
» розширення посівів зернових культур.
щуванні різних видів сільськогосподарської продукції. » активне застосуван​

Ответ
Всего ответов: 1

Похожие вопросы

Предмет
История, 01.03.2019 16:50, прокопов
Древнего мира 5 класс родоначальник евреев
Ответов: 2
Предмет
История, 14.03.2019 03:40, pavkapolina
Яскравало его я прятала его из страха чтобы его не убили.позвала я обитателей болот чтобы они мне.одна мудрая женщина сказала мне:
Ответов: 3
Предмет
История, 14.03.2019 12:00, liza901283
Складіть і розвяжіть хронологічну про києво-могилянську академію. всі
Ответов: 1
Предмет
История, 14.03.2019 18:50, Anson246
Чем быт посадских людей отличался в 17 веке от крестьянского?
Ответов: 1
Предмет
История, 15.03.2019 22:00, Yuliya475
Важнейшие реформаторские предложения негласного комитета.
Ответов: 3
Предмет
История, 17.03.2019 06:00, 228665123
Почему карлу xii удалось так быстро разгромить силы дании саксонии и россии в начале северной чем можно объяснить серию военных цспехов россии в северной войне? ? оч
Ответов: 1
Предмет
История, 17.03.2019 11:30, 02Milka02
Сравните генеральные штаты во франции и парламент вопросы для сравнения: генеральные штаты, парламент 1.дата первого созыва 2.кто и с какой целью созвал 3. устройство 4.какие слои населения были представлены 5. для чего собрались 6. значение
Ответов: 2
Предмет
История, 17.03.2019 21:08, Женя02458
Моя семья в 1990 годы побольше информации..
Ответов: 1
Вопросов на сайте: 10003229