Информатика

Сделать 3

45
столько у меня есть

Ответ
Всего ответов: 1

Похожие вопросы

Предмет
Информатика, 04.03.2019 05:32, hitecheldo155
1. flash- программасының 8 версиясы неше нұсқада ұсынылды? а) 2 в) 3 с) 1 д) 4 е) дұрыс жауабы жоқ 2. flash- тегі жұмыс облысы немесе сахна панелінің атауын көрсетіңіз? а) toolbox в) stage с) align д) transform е) answers 3. flash программасы неше бөлімнен тұрады? а) 1 в) 2 с) 3 д) 4 е) 6 4.
flash- те pen құралы ше үшін қолданылады? а) модулін ерекшелейді в) мәтінді енгізеді с) суретті бояу д) бір облысты штрих немесе бояу атрибутын салу е) түзу сызықты бөліктен тұратын траектория салу үшін қолданылады 5. flash программасында қызмет ететін уақыт шкаласы қандай бөлім? а) меню бөлімі в)
аралық және кілттік кадрдан тұрады с) өңдеу қатарынан тұрады д) экранға шығарылатын е) қосымша баптаулардан тұрады 6. flash программасында неше панель бар? а) 17 в) 18 с) 19 д) 22 е) 24 7. құжат атрибуттары және фильм қасиеттері мен жұмыс істеу үшін қандай команда орындау керек? а) properties в)
view zoom out с) property inspector немесе modify document д) edit find and replase е) insert key frame 8. қ а) flash пограммасының жұмыс істеу ортасы в) бірнеше панельді біріктіреді с) фильмнің мазмұнын біріктіруге мүмкіндік береді д) уақыт шкаласы, аралық және кілттік кадрдан тұрады е) кез- келген
қосымшанаң қасиетін баптауға мүмкіндік беретін құрылғылар 9. инструменттер панелінің fools бөлімі а) ерекшелеу, сурет салу, бояу, обьектілерді өңдеу инструменттері орындайды в) түзетулер бөліктеріне сурет констркторы ерекшеленеді с) шеңбер немесе эллипс салу үшін қолданылады д) растрлық бояуды
реттеу үшін қолданылады е) тік төртбұрыш, квадраттар салу үшін қолданылады 10. инструменттер панелі неше бөліктен тұрады а) бес в) төрт с) үш д) екі е) алты 11. түзу сызықтарға арналған негізгі инструмент а) line в) pencil с) oval д) pen е) rectangle 12. тест атрибуттарын неше категорияға жіктеуге
болады? а) 4 в) 7 с) 5 д) 2 е) 1 13. swap color… а) түсті өшіру в) түстерді алмастыру с) дұрыс жауабы жоқ д) барлығы дұрыс е) түсті көру 14. растрлық суреттің кеңейтілуі? а) emf в) bmp с) spl д) swf е) jpg 15. photoshop кеңейтілуі? а) .pcd в) .ptig с) .sqi д) .swg е) .jpg 16. баптаушыларды
пайдалану мүкіндігіне ие болу үшін қандай команда орындалады? а) view→show grid в) modify →optimize с) view→grid→show grid д) view→pulers е) view→grid→edit grid 17. info-…? а) ақпарат в) әрекет с) жауаптар д) уақыт шкаласы е) инструменттер панелі 18. тек ерекшеленген облыстарды байланыстыру а)
brush mode в) paint files с) paint selection д) paint inside е) free transform 19. еraser(ластик) қызметі – а) кез келген растрлық бояуды реттеу в) жұмыс облысындағы обьектілерді өшіру с) түстерді алмастыру д) ластик формасы е) өшіру 20. түстерді алмастыру а) fauced в) eruser shape с) swap colors
д) nocolor е) colors
Ответов: 1
Предмет
Информатика, 10.03.2019 13:41, Romanzadacha2
На рисунке изображён график движения шестиклассника миши по дороге в школу определите по графикуа) время выхода из дома б) скорость на всех участках пути в) продолжительности время остановки г) время прибытия в школу чем по вашему мнению могут быть вызваны остановкой увеличении скорости движения ученика ​
Ответов: 1
Предмет
Информатика, 10.03.2019 14:33, Rinana1298
По данной таблице истинности некоторой логической функции y(a, b) составить соответственную логическую функцию a b y0 0 10 1 01 0 11 1 0​
Ответов: 3
Предмет
Информатика, 10.03.2019 19:36, zuza81ozzhmr
Решить логическую ! по обвинению в ограблении банка перед судом предстали иванов, петров, сидоров. следствием установлено следующее: 1) если иванов не виновен или петров виновен, то сидоров виновен. 2) неверно, если иванов виновен, то сидоров виновен. кто виновен в ограблении?
Ответов: 1
Предмет
Информатика, 11.03.2019 11:39, elllis
Выполнить расчёт избыточности сообщений: (первое)
Ответов: 3
Предмет
Информатика, 11.03.2019 14:29, lenaguceva
Дано целое 3-х значное число а составьте алгоритм
Ответов: 3
Предмет
Информатика, 11.03.2019 15:19, PolinaCat29
1. выпишите алфавиты в 5-ричной, 7-ричной, 12-ричной системах счисления. 2. запишите первые 20 чисел натурального числового ряда в двоичной, 5-ричной, 8-ричной, 16-ричной системах счисления.
Ответов: 3
Предмет
Информатика, 13.03.2019 20:23, ilyavip0412
Контрольное ms word основные виды и методы измерений их классификация наука об измерениях
Ответов: 2
Вопросов на сайте: 10003229