Геометрия
Геометрия, 05.12.2019 20:15, MeriDu3

Контрольна робота
по темі: «теорема фалеса. середня лінія трапеції та трикутника.
вписані та центральні кути. вписані та описані чотирикутники»
варіант 3
1. (1 ) за даними на рисунку знайдіть градусну міру кута abc.
2. (1 ) ad = 60°, u bc = 80°. знайти градусну міру кута amc.
3. (1 ) в трикутнику abc сторони дорівнюють 10 см, 20 см, 30 см. знайдіть
середню лінію трикутника, яка паралельна до його найбільшої сторони.
4. (2 ) середня лінія трапеції дорівнює 10 см, а одна з основ - 2 см. знайти
другу основу трапеції.
5. (2 ) точки ci d- середини сторін ka i kp трикутника kap відповідно.
знайдіть периметр трикутника kap, якщо kc = 18 см, kd = 20 см, cd = 8 см.
6. (2 ) тупий кут прямокутної трапеції на 36° більший від її гострого кута
знайдіть ці кути.
7. (3 ) у прямокутну трапецію, більша бічна сторона якої дорівнює 12 см,
вписано коло. знайдіть радіус кола, якщо периметр трапеції дорівнює 64 см.​

Ответ
Всего ответов: 2

Похожие вопросы

Предмет
Геометрия, 03.03.2019 17:25, Вettу
С! 8 класс. заранее ..
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 03.03.2019 22:00, valuchska
Розв'яжите(мне короткий ответ! )точки к і р-середини бічних сторін ав і ас рівнобедреного трикутника авс. доведіть, що δквс=δрсв
Ответов: 1
Предмет
Геометрия, 07.03.2019 10:13, Nikolayal
Площина a проходить через гіпотeнузу ab прямокутного трикутника abc.cm-пeрпeндикуляр до площини a.побудувати кут між площинами abc і a. іть будь ласка.
Ответов: 1
Предмет
Геометрия, 09.03.2019 22:42, bobbobbobgy1
С19. много за правильное решение с объяснением
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 10.03.2019 19:10, Diankamilanka2005
1. дано: ∠abd=∠cbd.∠a =∠c=90° доказать: ad=cd 2. дано: ∠b =∠d=90°.ad=bc доказать: ab=cd 3. дано: mk⊥bc mn⊥ab am=mc an=ck доказать: bn=bk
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 11.03.2019 13:41, elyaminaewap06uze
Из точки а к прямой bc проведены перпендикуляр ab и наклонная ac. определите длину наклонной, если угол между перпендикуляром и наклонной составляет 30°, а проекция наклонной равна 8 см.
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 11.03.2019 17:16, Эноа
Срисунком ! один из острых углов прямоугольника в 2 раза меньше другого.найти эти углы!
Ответов: 1
Предмет
Геометрия, 11.03.2019 19:42, илья8551
Зточки поза прямою проведено до неї дві похилі, одна з яких має довжину 10 см і утворює зі своєю проекцією на пряму кут 30°. знайдіть довжину другої похилої, якщо вона утворює з прямою кут 45°.
Ответов: 2
Вопросов на сайте: 10003229