Геометрия
Геометрия, 05.12.2019 13:57, milana23456789

Vx
контрольна робота з теми «функції, іх властивості та графіки 9
варiант 2 завдання 1-7 тестові на б ів
1. функція задана формулою f(x)=x - 5. знайти значення f(-3). а) -2; б) 4; в) 14, 1) 22, д) 4.
2. знайти область визначення функції у = . a) (-3; +), б) 1-3; to), в) ( -; -3) (3: 21, д) (2 )
3. знайти нулі функції у 12. а) 4; б) oi-4, в) 12; г) -4 д) немає.
4. серед функцій у 4-21х, у 5,6х,
у у х? -7, у вибрати спадні на всій області визначення
а) 2, 3; б) 4; в) 1, 5; г) 1, 3, 5; д) 2, 3,
5. функція у= f(x) є зростаючою на проміжку 1 5: 9), тоді виконується нерівність:
a) f(-5) > f(4); б) f(2) < f(7), в) f(-3) = f(0), г) f(9) = f(8); д) if 5) = f(9).
6. графік функції у перенесли паралельно на 2 одиниці вирано вздовж осі ох та вдон осі ду на 4 один
ниці і утворилась формула функції а) у 4 б) y= 4 в) у 14, г) y", д) y= -4,
7. яке найменше значення функції
у у? а) -33; б) -3; в) 9; г) -36; д) немає,
8. використавши графік функції у =jх), побудувати графік функції у= 5 - )х-2)
9. знайти нулі функції у = х2 + 8х + 16 та проміжки знакосталості,
х
10. накреслити графік функції, якщо вона визначена на проміжку [6; 11], і нулями е числа 6; 4; 10,
функція спадає на проміжках | -6; 0] і [8; 11], зростає на проміжку | 0; 8]. і найменше значення у(0) -5,
найбільше у(8) 4.​

Ответ
Всего ответов: 1

Похожие вопросы

Предмет
Геометрия, 04.03.2019 01:40, Nastya0012005
Периметр равностороннего треугольника равен 6√2 см.найдите радиус описанной окружности.
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 07.03.2019 13:40, Ксенечка4
Диагонали ромба авсд пересекаются в точке о. на стороне ав взята точка к так, что ок перпендекулярна ав, ак=2см, вк=8см.найдите диагонали ромба!
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 08.03.2019 08:40, 89528849556keyz
Медиана треугольника abc ad=6 проведена к стороне bc и образует со стороной ac=8 угол в 30 градусов.найдите площадь треугольника abc.
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 09.03.2019 07:10, саша4290
Периметр прямоугольника равен 14 см , площадь его равна 12 см². каковы стороны прямоугольника? свериться! :
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 10.03.2019 00:40, милана59
Втреугольнике abc точки d и e - середины сторон ab и bc соответственно. если ed= k*ac ,то чему равно значение k
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 11.03.2019 21:01, lisa2051
Найдите углы треугольника если второй угол в три раза больше первого , а третий угол равен их полу суммы
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 12.03.2019 16:21, vladakolyrova
По данным рисунка найдите углы 1 и 2, если а || b и меньше2 в восемь раз больше, чем угол1​
Ответов: 1
Предмет
Геометрия, 13.03.2019 04:40, гладитавпмив
Основанием пирамиды является прямоугольник, диагональ которого равна 12 см. каждое боковое ребро пирамиды равно 10 см. найти высоту пирамиды
Ответов: 1
Вопросов на сайте: 10003229