Геометрия
Геометрия, 05.12.2019 13:40, helpplizzzz

7. радіус основи конуса дорівнює 4 см, а відстань від центра його основи до твірної – 8 см. знайдіть висоту конуса.

Ответ
Всего ответов: 3

Похожие вопросы

Предмет
Геометрия, 08.03.2019 19:30, Dianochka20013089
Нужна ваша решить ! нужно! у правельній трикутній піраміді сторона основи дорівнює - 8см , а площа бічної поверхні -60см(у квадраті).знайдіть апофему піраміди . и вот вторая радіус основи конуса - 6см,а твірна
нахилена до площини основи під кутом 60*(градусів).знайдіть твірну конуса
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 09.03.2019 08:20, ZorinaMasha2512
Основания прямоугольной трапеции равны 9 см и 17 см,а диагональ делит ее тупой угол пополам.найдите площадь тапеции.
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 09.03.2019 11:10, Черепашка312
Определить является ли треугольник abc прямоугольным, если сумма его внешних углов при вершинах a и b равна 270 градусов.
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 09.03.2019 20:30, Nastiusha2801
Доведіть, що сума квадратів двох сторін трикутника дорівнює подвоєній сумі квадратів половини третьої сторони медіани, проведеної до цієї сторони.
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 11.03.2019 21:50, мирб
Дан прямоугольный треугольник abc. ab=10 bc=20.
Ответов: 1
Предмет
Геометрия, 15.03.2019 07:40, strelczova2004
Один из углов параллелограмма равен 47 градусов.найти все углы параллелограмма
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 16.03.2019 00:10, AliaIvanova
Впараллелограмме один из углов в 8 раз больше другого.найдите другие углы
Ответов: 1
Предмет
Геометрия, 16.03.2019 13:40, PoLiNa20061404
Докажите,что середины сторон равнобедренного треугольника являются также вершинами равнобедренного треугольника
Ответов: 3
Вопросов на сайте: 10003229