Геометрия
Геометрия, 03.12.2019 13:54, Angelina111555

Доведіть, що чотирикутник abcd з вершинами в точках a (-2; 6), b (-8; -2), c (0; -8) і d (6; 0) є квадрат ​

Ответ
Всего ответов: 3

Похожие вопросы

Предмет
Геометрия, 01.03.2019 09:20, АсяГордиенко
Доведіть, що діагоналі рівнобічної трапеції утворюють рівні кути з більшою основою
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 04.03.2019 05:30, IDebil
Вконус,основание сечения которого есть правильный треугольник со стороной а,вписан шар.найти отношение объёма шара и объёма конуса
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 09.03.2019 21:00, aliseymur7
Тангенс острого угла bac прямоугольного треугольника abc(угол c=90 градусов) равен 5/12, а расстояние от центра описанной около этого треугольника окружности до катета ac равно 2,5. найдите периметр этого треугольника.
Ответов: 4
Предмет
Геометрия, 09.03.2019 21:40, marina8marta
Хорда делит окружность на дуги, разность мер которых равна 40, найдите величину большего вписанного угла, опирающегося на эту хорду
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 10.03.2019 08:20, slavka194
Вравнобедренном треугольнике авс (ав=вс) точки м и n - середины сторон ав и вс, sin угла вас = 4/5. найти радиус окружности, вписанной в треугольник мвn, если ав = 10
Ответов: 2
Предмет
Геометрия, 10.03.2019 09:30, Polli200p
Відомо, що х1 і х2 - корені рівняння х"2-10х+12=0. не розв'язуючи рівняння знайдіть x2/x1+x1/x2.
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 10.03.2019 09:40, ailyn2111
Відстань від точки а(2: -1)до точки б(6: у)=4.знайдіть значення у напишіть будь ласка повний розв*язок
Ответов: 3
Предмет
Геометрия, 03.03.2019 09:27, profi14
То что выделено карандашом
Ответов: 3
Вопросов на сайте: 10003229