Физика
Физика, 06.12.2019 13:40, dedpul23

Ть будь ласка хто знає фізику

1. дві треті часу автомобіль рухався зі швидкістю 80 км/год. решту часу зі швидкістю — 60 км/год. визначити середню швидкість руху автомобіля.
2. визначте глибину ущелини та швидкість, з якою камінь досягнув дна, якщо він падав на дно ущелини 9 с.
3. маса потяга 300 т, коефіцієнт тертя дорівнює 0,03. якою має бути сила тяги потяга, щоб потяг набрав швидкість 72 км/год через 2 хв після початку руху?
4. яке доцентрове прискорення потяга, який рухається заок¬ругленням радіусом 800 м зі швидкістю 20 м/с?
5. визначте силу, під дією якої тіло масою 15 кг набуло прискорення 0,7 м/с2.
6. тіло масою6 кг під дією сталої сили змінило свою швидкість на 2 м/с за 10с. визначте силу, яка діє на тіло.
7. за який час при рівнозмінному русі тіло зменшило свою швидкість від 14 м / с до 10 м / с на шляху 180 м?
8. космічний корабель на певній ділянці поблизу поверхні землі рухається вертикально вгору з прискоренням 40 м/с2. з якою силою тисне космонавт на крісло, якщо маса космонавта 70кг?
9. видовження першої пружини дорівнює 2 см, а видовження другої – 6 см. при цьому з боку цих пружин діють однакові сили пружності. жорсткість якої пружини більша? у скільки разів?
10. ліфт піднімається рівноприскорено і за перші 2 с руху проходить 4 м. визначте зміну ваги пасажира, маса якого 60 кг​

Ответ
Всего ответов: 1

Похожие вопросы

Предмет
Физика, 27.02.2019 20:00, Liza16052006
Объясните принцип действия медицинской банки.
Ответов: 3
Предмет
Физика, 04.03.2019 02:00, zzzPhenomenalOnezzz
Если на тело не действует другие тела , то
Ответов: 3
Предмет
Физика, 10.03.2019 04:30, 1lёn1
Определите энергию фотона соответствующего длине волны лямда=5*10минус7степени м.
Ответов: 2
Предмет
Физика, 10.03.2019 07:50, gilev2004stepaxa
Два одинаковых сосуда наполнены молоком. первый сосуд накрыли сухой марлевой салфеткой, а второй сосуд накрыли марлевой повязкой, края которых опустили в воду. в каком сосуде молоко дольше не прокиснет в жаркую
погоду. ответ поясните
Ответов: 2
Предмет
Физика, 10.03.2019 19:23, юлия1868
Что дает лучший линейчатый спектр. спектроскоп или дифракционная решетка ?
Ответов: 3
Предмет
Физика, 10.03.2019 23:45, dasha45da
Стаблицей, нужны все формулы из неё
Ответов: 1
Предмет
Физика, 12.03.2019 20:20, olegvovchuk11
На тело, лежащее на наклонной плоскости, действует сила тяжести и сила реакции опоры со стороны наклонной плоскости. определите модуль равнодействующей этих сил и ее направление, если масса тела 500г, а угол наклонной плоскости с горизонтом равен 30 градусов
Ответов: 3
Предмет
Физика, 13.03.2019 11:21, qwerty2569
Какой груз может поднять воздушный шар объёмом 200 м3, если масса оболочки, верёвок и корзины, а также газа в нём равна 150 кг? плотность воздуха считать равной 1,3 кг/м3. впишите правильный ответ. масса груза равна ? кг.
Ответов: 1
Вопросов на сайте: 10003229