Физика
Физика, 04.12.2019 16:04, Ekaterinazuzu

Альфа-частинка та електрон пройшовши однакову різницю потенціалів влітають в однорідне магнітне поле. у скільки разів радіус кривизни траєкторії альфа-частинки більший радіуса кривизни траєкторії електрона? маса альфа-частинки 6,64*10^-27 кг, маса електрона 9,1*10^-31 кг. відповідь дати з точністю до десятих.

Ответ
Всего ответов: 2

Похожие вопросы

Предмет
Физика, 03.03.2019 15:40, Almas171795
Сделайте все , я вас сильно ​
Ответов: 3
Предмет
Физика, 03.03.2019 18:34, alexey2030
Яку рідину можна налити в склянку вище її країв? чому дві краплі ртуті, при доторканні одна об одну, злились в одну?
Ответов: 2
Предмет
Физика, 03.03.2019 23:01, Лилиана230805
Іть вирішити по фізиці! ​
Ответов: 3
Предмет
Физика, 07.03.2019 14:30, Lilia3002
Обчисліть силу тертя, що виникає під час рівномірного руху тіла масою 4 кг по горизонтальній поверхні, якщо коефіцієнт тертя між тілом і опорою дорівнює 0,4.​
Ответов: 1
Предмет
Физика, 09.03.2019 16:59, kenanyusifov02
№1)какое натяжение между концами нихромовой нити,длинна которой 25 м а площядью поперечного сичения 0,25 мм ,если за 1 мин через неё проходит заряд 180 кл №2) чтобы изготовить реостат сопротивление обмотки 40 ом,взяли нихроиовый провод,площадью поперечного сечения 2.2 мл ,сколько метров проводов необходимо. решить виде .
Ответов: 3
Предмет
Физика, 09.03.2019 23:44, СЕРГЕЙ2288822
Знайти кут відхилення променя скляною призмою, заломлений кут якої 3° ,якщо кут падіння променя на передню грань призми рівне нулю.
Ответов: 1
Предмет
Физика, 10.03.2019 15:05, Manasyan85140
4. рассмотрите рисунки. 1 2 3 ветровой двигатель солнечная батарея гидроэлек тростанция теплоэлектр о станция паровой двигатель тепловой двигатель энергия пара энергия топлива энергия топлива энергия воды энергия ветра энергия солнца ​
Ответов: 2
Предмет
Физика, 10.03.2019 21:13, ЮлияТимофеева
Какая масса эфира образуется при взаимодействии 30гр уксусной кислоты с 20гр этилового спирта
Ответов: 1
Вопросов на сайте: 10003229