Биология
Биология, 06.12.2019 01:45, дима2872

і

тестові завдання групи а (одна правильна відповідь).
1. який гормон може виділятися гіпофізом:
а) глюкагон; б) кортизол; в) пролактин; г) адреналін.
2. вкажіть вірну послідовність життєвого циклу мохоподібних рослин:
а) мейоз - спори - мітоз - гаметофіт - запліднення - мітоз – гамети - спорофіт;
б) мітоз - спори - мітоз - гаметофіт - запліднення - мітоз - гамети - спорофіт;
в) спори - мітоз - гаметофіт - гамети - запліднення - спорофіт - мейоз - спори;
г) мітоз - спори - мейоз - гаметофіт - запліднення - мітоз – гамети - спорофіт.
3. дволанцюгова структура молекули днк стабілізована:
а) ковалентними зв'язками між комплементарними ;
б) водневими зв'язками між комплементарними нітрогеновмісними основами різних ланцюгів;
в) водневими зв'язками між комплементарними нітрогеновмісними основами одного ланцюга;
г) ковалентними зв'язками між двох ланцюгів.
4. виберіть об'єкт, з листка якого може бути приготований представлений на малюнку мікропрепарат:

5. глобулярний білок розчинений в плазмі крові і здатний транспортувати гідрофобні молекули:
а) альбумін; б) кератин; в) глобулін; г) коллаген; д) фібрин.
6. до сигнальних протеїнів належить:
а) родопсин; б) пепсин; в) колаген; г) інсулін; д) міоглобін; е) каталаза.
7. гідролітичні ферменти містять органели клітини:
а) пероксисоми; б) рибосоми; в) лізосоми; г) атф-соми
8.кров до аорти надходить із камери серця позначеної цифрою:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

9.на малюнку хроматин позначений цифрою:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

10. геном бактерій існує у вигляді:
а) кільцевої хромосоми з гістонами;
б) лінійної хромосоми з гістонами;
в) кільцевої хромосоми без гістонів;
г) лінійної хромосоми без гістонів.

тестові завдання групи б (правильними можуть бути одна або декілька відповідей).
1. для лишайників характерно:
а) вегетативне розмноження частинами талому;
б) синтез лишайникових кислот;
в) гриби, що входять до складу лишайників, можуть зустрічатися як вільноживучі форми;
г) водорості, що входять до складу лишайників, можуть зустрічатися як вільноживучі форми;
д) розмноження особливими кулястими утворами – ізидіями і соредіями.
2. вкажіть рослини, у яких спорофіт розвивається на фотосинтезуючому гаметофіті:
а) хвощ польовий; б) щитник чоловічий; в) плаун булавовидний; г) політрих звичайний.
3. пацюки можуть бути переносниками багатьох небезпечних захворювань, в числі яких:
а) віспа; б) малярія; в) чума; г) лептоспіроз; д) холера.
4. гемоглобін у людини виконує такі функції:
а) забезпечення імунітету; б) перенесення кисню; в) перенесення вуглекислого газу;
г) запобігання крововтратам при порушенні цілісності судин; д) підтримання рн крові на сталому рівні.
5. до ліпідів відносять:
а) вітаміни групи d; б) холестерин; в) естрогени; г) глікоген; д) антигени; е) кератин.

тестові завдання групи в
1. встановіть відповідність між системами органів та захворюваннями які в них виникають (у таблиці під цифрою, що позначає систему органів людини, поставте букву, що позначає назву хвороби): а) тромбофлебіт,
б) панкреатит, в) риніт, г) цистит, д) менінгіт – 5 ів
1
2
3 4
5

1 2 3 4 5

2. знайдіть відповідність між назвами клад (цифри 1-3), схемами, на яких вони зображені (букви а-в) та їхнім описом (римські цифри і-ііі) і заповніть таблицю – 6 ів
1.монофілетична клада 2.парафілетична клада 3.поліфілетична клада

і складається з попередника та певної частини його нащадків,
іі складається з попередника та всіх його нащадків, які формують одну й лише одну еволюційну групу,
ііі складається з членів, які походять з різних еволюційних ліній.
1 2 3

практичний тур
завдання 1. яким речовинам належать дані молекули (підпишіть формули речовин, позначені цифрами, вказавши назви речовин) – 8 ів.

1 2 3 4

5 6 7 8

завдання2. яка ймовірність народження в сім’ї резус-негативної дитини з і групою крові, якщо батьки резус-позитивні з іі і ііі групами крові, гетерозиготні за обома ознаками? – 10 ів

Ответ
Всего ответов: 2

Похожие вопросы

Предмет
Биология, 08.03.2019 22:10, Xomka03
Люди іть ! що сприяє поширенню хвороботворних бактерій
Ответов: 3
Предмет
Биология, 04.03.2019 00:05, glukhovivan2007
Опорно-двигательная система кишечнополостных​
Ответов: 2
Предмет
Биология, 08.03.2019 19:35, артурик14
Бывает ли на одной ноге плоскостопие, а на другой ​
Ответов: 3
Предмет
Биология, 13.03.2019 13:30, hopas1
Головка бедренной кости примыкает к суставной ямке тазовой кости.она находится её стенки выделяют суставную жидкость,которая снижает трение при движении костей.внутри сустава давление головка бедренной кости удерживается кольцевой
Ответов: 2
Предмет
Биология, 13.03.2019 15:13, 89195188243aMils
Употомстві від схрещування двох дрозофіл з нормальними крилами одержана частина мух з недорозвинутими крилами. одна з цих мух схрещена зворотним схрещуванням з одним з батьків. від схрещування одержано 37мух з нормальними крилами і 42 мухи з недорозвинутими крилами. визначить, яка ознака домінує​
Ответов: 3
Предмет
Биология, 13.03.2019 21:48, anna3548202
Записати в пропуски хвойні-голонасінні рослини ,в життєвому циклі яких переважає безстатеве поколі голчасті листки така форма листків значно випоровування води розмножуються ,які формуються в з насіннєвих зачатків,які розташовуються на насінневих думках в відкрито.тому рослини на майбутнє дякую
Ответов: 2
Предмет
Биология, 14.03.2019 17:20, Nick56
Заполните таблицу: эвглена зелёная признаки признаки одноклеточных животных одноклеточных растений
Ответов: 1
Предмет
Биология, 18.03.2019 18:30, amir161
Ккакому виду из тканей относятся железистые клетки?
Ответов: 3
Вопросов на сайте: 10003229