Биология

60

лівий ланцюг днк має порядок нуклеотидів: а-ц-г-ц-т-ц-г-а-ц-т-г-а-т-ц-т

рнк - ? ​

Ответ
Всего ответов: 1

Похожие вопросы

Предмет
Биология, 08.03.2019 20:11, KamaMIX2004
Клетках бактерии нет оформленного поэтому бактерии относятся к бактерии снаружи покрыта которая бактерии выделяют ещё один защитный слой снаружи, его называют
Ответов: 2
Предмет
Биология, 09.03.2019 16:00, yanaantonova0
высших центров регулировать низшие была открыта
Ответов: 2
Предмет
Биология, 10.03.2019 10:10, masky80984Женя
Чтобы произошло, если бы птицы съели всех короедов? чтобы произошло, если бы ястребы съели всех птиц, питающихся насекомыми?
Ответов: 2
Предмет
Биология, 14.03.2019 20:13, ujbgb
При какого отдела головного мозга мы можем ориентироваться в простанстве.
Ответов: 1
Предмет
Биология, 15.03.2019 07:50, katika20051
Что относится к явлениям неживой природе и явлениям живой природы? примеры
Ответов: 2
Предмет
Биология, 17.03.2019 19:42, ДимаМасленников
автотрофные организмы, питающиеся за счёт усвоения энергии окисления неорганических веществ выберите один ответ: хемосинтетиками голозойными гетеротрофами фотосинтетиками 3) трилобиты достигли рассвета в выберите один ответ: архее палеозое протерозое кайнозое
Ответов: 1
Предмет
Биология, 17.03.2019 20:53, missislevitina
4. переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території — це: а) природний добір б) ізоляція в) міграція г) дрейф генів 5. утворення великого червоного гребінця у самців курей є прикладом добору: а) стабілізуючого б) статевого в) дизруптивного г) рушійного 6. утворення двох видів птахів, які мали спільного предка, на сусідніх островах є прикладом видоутворення: а) алопатричного б) симпатричного в) шляхом схрещування г) шляхом поліплоїдії 7. критерій виду, який характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 8. критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 9. пристосування живих організмів до певних умов середовища існування — це: а) адаптація б) конвергенція в) дивергенція г) паралелізм 10. 7 млн років тому в африці жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 11. 100 тисяч років тому в європі жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 12. теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на землю з космосу: а) креаціонізму б) панспермії в) абіогенезу г) стаціонарного стану
Ответов: 2
Предмет
Биология, 18.03.2019 04:00, Клер11330
Почему статическая работа утомительее, чем динамическая
Ответов: 3
Вопросов на сайте: 10003229