Биология

Вкаком году открыли кислород?

Ответ
Всего ответов: 1

Похожие вопросы

Предмет
Биология, 13.03.2019 11:00, турка6
Почему опасно нюхать вещества,используемые в химчистке,эфир и другие бытовые и медицинские препараты?
Ответов: 3
Предмет
Биология, 15.03.2019 02:10, LSP111
Почему почку называют зачаточным побегом?
Ответов: 1
Предмет
Биология, 15.03.2019 13:40, vasinmihailov
Скільки амінокислотних залишків кодує молекула ірнк синтезована на ділянці молекули днк яка складається з таких нуклеотидів
Ответов: 1
Предмет
Биология, 16.03.2019 01:00, Leroy1234567
Сдавних времен человеку были известны изнурительные болотные лихорадки,особенно распространенные в странах с теплым климатом.почему долгое время перед ними была бессильна медицина?
Ответов: 2
Предмет
Биология, 17.03.2019 12:50, karakatitca
Лабораторная работа по теме еловые и сосновые шишки
Ответов: 3
Предмет
Биология, 17.03.2019 20:53, missislevitina
4. переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території — це: а) природний добір б) ізоляція в) міграція г) дрейф генів 5. утворення великого червоного гребінця у самців курей є прикладом добору: а) стабілізуючого б) статевого в) дизруптивного г) рушійного 6. утворення двох видів птахів, які мали спільного предка, на сусідніх островах є прикладом видоутворення: а) алопатричного б) симпатричного в) шляхом схрещування г) шляхом поліплоїдії 7. критерій виду, який характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 8. критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 9. пристосування живих організмів до певних умов середовища існування — це: а) адаптація б) конвергенція в) дивергенція г) паралелізм 10. 7 млн років тому в африці жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 11. 100 тисяч років тому в європі жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 12. теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на землю з космосу: а) креаціонізму б) панспермії в) абіогенезу г) стаціонарного стану
Ответов: 2
Предмет
Биология, 19.03.2019 04:30, pajkieva11
Объясните,что означает выражение "развитие организма идёт без полного превращения"
Ответов: 1
Предмет
Биология, 20.03.2019 15:33, irishanovikova01
7-сынып биологиядан аудандық олимпиада тапсырмалары бар ма? 2019 жылғы олимпиада, төлеби ауданы
Ответов: 1
Вопросов на сайте: 10003229