Биология

4. виділяють такі форми імунітету:
а спадковий; б клітинний; в неклітинний; г специфічний; д неспецифічний
5. з наведеного переліку виберіть характеристики холестерину:
а входить до складу плазматичної мембрани, в під дією ультрафіолету перетворюється на вітамін d,
б в надлишку спричиняє атеросклероз,
г синтезується гепатоцитами,
дпопередник статевих гормонів,
е входить до складу сечі.
6. вторинну структуру, представлену подвійною спіраллю, мають:
а. мітохондріальна днк;
b. транспортна рнк; д. днк хлоропласта
б. рибосомальна днк;
г. матрична рнк:
7. передсердя та шлуночки серця скорочуються асинхронно:
а спочатку передсердя, а потім шлуночки завдяки почерговому закриванню і відкриванню клапанів
серця;
б завдяки нижчій швидкості поширення збудження по міокраду шлуночків, ніж по міокарду
передсердь;
в за рахунок атріо-вентрикулярної (передсердно-шлуночкової) затримки;
г спочатку передсердя, щоб під час їхнього кров виштовхувалась у розслаблені шлуночки;
д спочатку шлуночки, потім передсердя
8. транспорт яких структур може відбуватися через ядерні пори:
а нуклеотидів всередину ядра та глюкози назовні; в білків всередину ядра та рнк назовні;
б рнк всередину ядра та хромосом назовні; гіонів кальцію всередину ядра та рнк назовні;
дхромосом всередину ядра та рнк назовні.
9. оберіть види рослин, у яких дорослий гаметофіт і дорослий спорофіт ведуть незалежний один
від одного б життя:
а плаун булавовидний;
в ялина звичайна; дчоловіча папороть.
б зелений мох зозулин льон; гхвощ польовий;
10. до реакцій матричного синтезу відносяться:
асинтез днк;
в синтез рнк;
д синтез полісахаридів
б синтез білка;
г синтез жирних кислот​

Ответ
Всего ответов: 3

Похожие вопросы

Предмет
Биология, 28.02.2019 20:20, юлик011084
Соединить пептидной связью аминокислоты ванилинc3h7-chnh2-cooh с глицином ch2nh2-cooh
Ответов: 4
Предмет
Биология, 13.03.2019 00:27, AlexKostrov
Какое размножение дает преимущество при постоянстве среды обитания? почему? ​
Ответов: 3
Предмет
Биология, 13.03.2019 05:50, vlados1262016
Упшеницы аллель карликовости доминирует над аллелем нормального роста. каковы генотипы исходящих форм, если в потомстве 1/4 растений - нормального роста?
Ответов: 3
Предмет
Биология, 13.03.2019 09:40, Нюта241
Какие систематические единицы принято использовать в классификации растений и животных?
Ответов: 1
Предмет
Биология, 13.03.2019 12:20, win66123
Вставьте пропущенные слова древние рептилии обитали в средах рептилии могут обитать в засушливых местах так как у них кожа и более развито тело рептилий разделено на рептилии легкие головной отдел рептилий кровью температура тела у рептилий как его размножение и развитие рептилий не связано
Ответов: 3
Предмет
Биология, 13.03.2019 20:46, bogdankavolev9
Свойства и различие моховых и споровых растений. ! заранее .: -)​
Ответов: 3
Предмет
Биология, 15.03.2019 03:20, chingiz5556
Самая высокая таксономическая категория в системе живых организмов сходными признаками строения питания в жизни в природе
Ответов: 2
Предмет
Биология, 15.03.2019 03:30, slavi4ka
Брюхоногие - 1) органы имеющие на голове 2) органы измельчающие пищу 3) передвижение 4) пищеварительная система 5) кровеносная система 6) значение в природе
Ответов: 2
Вопросов на сайте: 10003229