Биология
Биология, 25.11.2019 20:15, Vova77723

Напишите вывод, лабораторная работа №6, смотрите на фото​

Ответ
Всего ответов: 1

Похожие вопросы

Предмет
Биология, 11.03.2019 21:20, Тлопап
Биология. сравните клетки,которые образуют слои тела губки.выявите отличия в строении клеток разных слоёв и запишите их.
Ответов: 1
Предмет
Биология, 15.03.2019 10:35, marta894
Почему рыбы не могут дышать под водой
Ответов: 1
Предмет
Биология, 16.03.2019 07:21, АлiнаКукушкiна
Нервная система состоит из надглоточного и полглоточного узлов и брюшной нервной цепочки: а)узловаяб)сетевиднаяв)лестничнаяг)диффузнаяд)трубчатая​
Ответов: 1
Предмет
Биология, 17.03.2019 20:53, missislevitina
4. переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території — це: а) природний добір б) ізоляція в) міграція г) дрейф генів 5. утворення великого червоного гребінця у самців курей є прикладом добору: а) стабілізуючого б) статевого в) дизруптивного г) рушійного 6. утворення двох видів птахів, які мали спільного предка, на сусідніх островах є прикладом видоутворення: а) алопатричного б) симпатричного в) шляхом схрещування г) шляхом поліплоїдії 7. критерій виду, який характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 8. критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 9. пристосування живих організмів до певних умов середовища існування — це: а) адаптація б) конвергенція в) дивергенція г) паралелізм 10. 7 млн років тому в африці жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 11. 100 тисяч років тому в європі жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 12. теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на землю з космосу: а) креаціонізму б) панспермії в) абіогенезу г) стаціонарного стану
Ответов: 2
Предмет
Биология, 19.03.2019 16:30, savallll
Как рассчитать вес воздуха в комнате длинна которой 8 метро ширина 5 метров высота 3 метра
Ответов: 2
Предмет
Биология, 20.03.2019 11:35, tony23
Окислительно-восстановительная функция живого вещества в биосфере связана с процессами: 1) накопления элементов; 2) расселения организмов; 3) фотосинтеза и дыхания; 4) при организмов.
Ответов: 1
Предмет
Биология, 21.03.2019 03:00, ksukmr
Какое свойство воздуха используется в устройстве этих предметов 1) воздушный шар 2)колесо 3)футбольный мяс
Ответов: 3
Предмет
Биология, 21.03.2019 18:17, andreiantipov1
Верно ли утверждение, что в меняющихся условиях среды действует только движущий отбор, а в неизменных – только стабилизирующий?
Ответов: 2
Вопросов на сайте: 10003229