Беларуская мова

Водгук на вер спадчына по плану: 1)тэма верша ; 2) идэя верша; 3) интанацыя ( гнеуная, урачыстая, напружаная и т. д.) 4) кампазицыя вершу ; 5) паэтычныя сродки; 6) вершаваны памер ; быстрее желательно

Ответ
Всего ответов: 1

Похожие вопросы

Предмет
Беларуская мова, 18.03.2019 14:58, sapro95
1. адзначце правільна напісаныя словы" -1 бухгалтэр; 4 кінаэкран; 2 добравольнасць; 5 паўдрымотны.з дрэзіна; 2. адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я: 1 аб_днальны; 4 сув_нірны; 2 ус_мярых5 сон_чны.зc_бравацьв. адзначце прыклады з правільным напісаннем падкрэсленых літар у/ў: 1 часопіс “полымя” узнагародзілі; 2 цягне ў лес; 3 удзельнічаў ў міжнародных конкурсах; 4 аляксандра ульянава; 5 творы напісаны шчыра, ўсхвалявана.1. адзначыць правільна напісаныя словы: 1 восем тысяч; 4 вераб іны; 2 валяр янка; 5 зьедліва.з васілеўскі востраў; адзначце назоўнікі, якія ў форме р. скл. адз. л. маюць канчатак -у: 1 аспірын; 4 дзеяслоў; 2 касец; 5 гнеў.з востраў; адзначце словы, якія трэба пісаць праз злучок: 1 (шаўка) водства; 4 (прэс) цэнтр; 2 (трох) вугольнік; 5 (музыкант) наватар.3 (супер) гігант; адзначыце словы, якія трэба пісаць разам: 1 (бавоўна) ўборачны; 2 (двух) метровы; 3 (вакальна) інструментальны; 4 (грунтоўна) прадуманы; 5 (інда) еўрапейскі.адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы трэба пісаць разам.1 хто ў ліпені на полі працуе, таго (ў) зімку і печка пагрэе.2 (у) гары небасхіл хараством зіхаціць.з (дзе) нідзе жаласна звінела адзінокая пчала.4 (пад) вечар зямля стыла на холадзе.5 закруціла зіма (без) пары.​
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 02.04.2019 18:27, Veronicia
Сочинение на тему мой талисман на белорускай мове
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 04.04.2019 23:21, smelinkova
Какие характерные адзнаки поэтическим языком вы можете назвать?
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 24.04.2019 15:27, МилаКу
Прыметнік: які мае адносіны да
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 28.04.2019 17:29, Даниил223223
На прыкладзе адной з узнятых у артыкуле праблем пабудуйце сваё разваданне па схеме: тэзис аргументы и прыклады вывад.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 10.05.2019 19:02, gameshow34
Вызначце асобу, лик и спражэнне дзеясловау. змянице адзиночны лик дзеясловау на множны. запишыце сказы, якия атрымалися, раскрываючы дужки. 1. (па)бацьку (па)знаеш сыноу. 2. языком сена (не)накосиш. 3. (не)паклалзеш, то и (не)возьмеш. 4. кали рана устаешь, дык усё (па)спееш. 5. кольки робиш, стольки (з\с)робиш. 6. (на)дзень раней пасееш, (на)тыдзень раней (з\с)бярэш.
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 14.05.2019 20:03, dianasemernjap036ew
Анализ "мая душа" максим багдановіч па плану
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 20.05.2019 18:30, aziza98t
Написать диялог двух друзей (о) или (в ) зоопарке
Ответов: 3
Вопросов на сайте: 10003229