Беларуская мова

Пересказ своего любимого фильма на языке 8 класс​

Ответ
Всего ответов: 3

Похожие вопросы

Предмет
Беларуская мова, 15.03.2019 05:40, nastya2644
Составьте плз предложение не менее 10 слов из слова: фитиль.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 07.04.2019 13:55, МАТРОСКИНЯЛЯЛЯЛ
Характеристика любого героя из рассказа "жураўліны крык".
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 17.04.2019 21:26, 123456sa
Адзначце якия з пераличаных прымет не характеризует характеризует тэкст : сэнсавая цэласнасть ,завершаннасць, адкрытасць , разгорнутасць
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 30.04.2019 22:14, fumymovie
Разбор слова па саставу на беларускай мове - да пабачэння
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 02.05.2019 21:26, PrOFy100
9адзначце сказы, дзе трэба паставіць працяжнік: 1) дзед адчыніць акно _ у хату ўварвуцца дзіцячыя галасы. 2) цяжка ў гэтую пару птушкам _ корму ўсѐ менш і менш. 3) яны _ лѐн – гэта багацце калгаса. 4) паспрабавалі падставіць лесвіцу _ стрэлы зноў адагналі ворагаў. 5) яго ўгаворвалі не плысці _ застацца тут. 10 адзначце сказы з рознымі віі сувязі, дзе знакі прыпынку пастаўлены правільна: 1) яшчэ сон звівае павекі, і іх цяжка разарваць, і галава яшчэ не прачнулася, а ўжо радасць, што зноў дома і што не з’язджаў ніколі. 2) спачатку начаваў алень у катлаване, дзе стаяла наша гармата, але срэлы напалохалі жывѐлу, і ѐн стаў абыходзіць гарматы. 3) напружана чакаеш, калі пачуецца лѐгкі шоргат і жывое варушэнне ў печы, і з плячэй быццам зваліцца гара. 4) жыццѐ многіх пакаленняў прайшло перад дубамі, і праходзіць, нібы тыя хвалі, ўж о абвіваюць роўны груд а яны ўсѐ стаяць. 5) стаялідва стажкі сена і адзін быў так абскубаны, што нагадваў грыб.
Ответов: 2
Предмет
Беларуская мова, 14.05.2019 20:03, dianasemernjap036ew
Анализ "мая душа" максим багдановіч па плану
Ответов: 1
Предмет
Беларуская мова, 18.05.2019 22:10, Upoki
Пишется: выдаецца з красавіка тысяча дзевяцьсот пяцьдзесят сёмага года ў мінску на беларускай мове. или: выдаецца з красавіка тысячы дзевяцьсот пяцьдзесят сёмага года ў мінску на беларускай мове.
Ответов: 3
Предмет
Беларуская мова, 19.05.2019 18:20, kama1ezeGggggg
Какую роль играет диалог в характеристике персонажей
Ответов: 3
Вопросов на сайте: 10003229